top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

VAD ÄR UPPSTIGNING?

Vi använder ofta termen uppstigning när vi pratar om andlig utveckling men vad är det egentligen? När vi verkligen förstår vad det är kan vår förmåga att anpassa oss till olika skiften sätta oss på en kraftfull kurs mot en uppsnabbad evolution och en kraftfull andlig utveckling. Ändå är uppstigning en term som ibland är svår att förstå eftersom den har många olika definitioner. Jag tycker att det enklaste sättet att förstå uppstigning är att sätta begreppet i ett större sammanhang. Begreppet uppstigning pekar ut den metafysiska (icke fysiska) utvecklingen av en planet, ett stjärnsystem, en galax eller livsform, till ett högre medvetande. Ofta numrerar man de stadier som man går igenom. 3D, 4D och 5D är det beteckningar vi ofta använder.
Dessa beteckningar är bara markörer eller referenspunkter som beskriver de koncept och den medvetenhet som existerar på varje nivå. De ger oss i huvudsak ett sätt att prata om uppstigning så att vi vet att vi pratar om samma sak. Vi ska inte hänga upp oss på dessa beteckningar eftersom det finns många olika dimensioner i kosmos och dimensioner inom dimensionerna. Uppstigning sker hela tiden eftersom universum alltid utvecklas. Det vi kanske inte tänker så mycket på är att uppstigning går i olika faser. Det finns perioder när det rör sig väldigt snabbt, med många accelerations- och aktiveringstriggers. Och andra gånger rör det sig långsammare för att ge utrymme för oss att hinna med och anpassa oss till de nya frekvenserna. Det är viktigt att vi i varje steg integrerar det nya som vi har tagit till oss och förankrar det i vår fysiska verklighet. Risken är annars att vi faller tillbaka till vårt gamla sätt att tänka och leva. Det räcker inte att enbart ha en intellektuell kunskap om hur man ska ta sig fram i livet. Vi behöver också genomföra en konkret kursändring.


Uppstigning styrs av kosmiska evolutionskrafter. Det är ett fenomen som är mycket större än vår planets existens. Vi kan inte kontrollera dessa yttre kosmiska skeenden men vi kan välja om vi vill anpassa oss till dom eller inte. Evolution är som en naturkraft som är mycket kraftfullare än någon livsform på denna planet. Man kan fråga sig vad målet är och spelar det någon roll?


Hela denna evolutionsprocess är utformad för att styra existensen i hela universum tillbaka till sitt sanna tillstånd av enhet. Den vilar på kraftfulla principer i Omniversum, som betyder den totala summan av allt, som är källan till hela skapelsen. Vissa kallar den Gud. Vi människor har absolut noll och inget att blanda oss i detta, att försöka ändra dessa universella principer, även om våra egon gärna skulle vilja det. Det enklaste sättet att se på uppstigning är att se det som ett perfekt tillfälle för att påskynda utvecklingen tillbaka till det tillstånd där vi vet vilka vi verkligen är. Konkret betyder det att vi behöver rensa ut det som hindrar oss från att stå i vår egen kraft, förstå att vi är oändliga varelser och låta detta genomsyra hur vi tar oss fram i livet.


Branka444 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Комментарии


bottom of page