INTUITIVE ANGEL MESSENGER™

CERTIFIERING

GRUNDKURS

​ARBETA MED ÄNGLATERAPI

Känner du dig vägledd att hjälpa både dig själv och andra att leva ett bättre och rikare liv? Vill du lära dig hur man kan förmedla budskap och healing från änglar? Om du drömmer om att ha en andligt baserad karriär där du arbetar professionellt med änglar och andlig healing, kommer du att älska den här utbildningen.

Änglar hjälper oss att lösa problem som är förknippade med gamla beteenden, rädslor och blockering. De hjälper oss att se och förstå detta både i andra människor och inom oss själva. Du kommer att utveckla din förmåga att ge healing och att ta emot samt förmedla budskap både på ett personligt och professionellt plan. Du får praktisk träning, stöd och vägledning i etiska frågor. Kursen passar även dig som redan arbetar med en behandlingsmetod eller terapimetod och vill addera ytterligare en dimension till detta.

FÖR DIN PERSONLIGA UTVECKLING OCH HEALING

Utbildningen passar alla som känner sig dragna till Änglarnas höga energier och som vill vara yrkesverksamma inom områden som andlig coaching, vägledning och healing. Den passar också dem som är fokuserade på sin egen andliga utveckling och för personlig healing. Genom att förstå hur vi kan synkronisera hjärtats visdom med vår clairvoyance (klarsyn) kan vi leva friare och hitta nya vägar för vårt liv.

DETTA  ÄR ETT AXPLOCK AV INNEHÅLLET

  • Öppna upp dina kanaler för kommunikation.

  • Att kommunicera med änglar och hur man steg-för-steg tar emot och förmedlar budskap.

  • Arbeta med änglarnas energi för att hela eventuella blockeringar och obalanser.

  • Meditationer och tekniker för balansering, beskydd, rensning och healing.

  • Du kommer att träna dig på flera typer av sessioner där du ger healing, vägledning med hjälp av änglakort och utan änglakort.

  • Att arbeta som terapeut och hur man bygger upp sin verksamhet.

  • Du får ta del av mina erfarenheter både de positiva och de utmanande med att arbeta med andlig vägledning samt konkreta tips kring  praktiska frågor.

CERTIFIKAT

Kursen löper över fyra intensiva kursdagar uppdelade på två helger. Efter den första kurshelgen kommer du att få   hemuppgifter där du ska praktisera det du lärt dig. Du kan göra så många av dem som du kan och orkar med fram till nästa kurshelg. Det är önskvärt att du gör några sessioner i mellantiden så att du får möjlighet att diskutera eventuella utmaningar med mig och dina kurskamrater när vi träffas igen. Du kommer få gott om tid att slutföra dina hemuppgifter efter de två sista kursdagarna. Certifikat utfärdas när du deltagit på samtliga kursdagar och har inlämnat samt fått dina hemuppgifter godkända inom angiven tid. Jag förbehåller mig rätten att inte utfärda certifikat skulle jag finna en elev vara direkt olämplig.

ÖVRIGT