top of page

INTUITIVE ANGEL MESSENGER™

GRUNDKURS

​ARBETA MED ÄNGLATERAPI

Känner du dig vägledd att hjälpa både dig själv och andra att leva ett bättre och rikare liv? Vill du lära dig hur man kan förmedla budskap och healing från Änglar? Om du drömmer om att ha en andligt baserad karriär där du arbetar professionellt med Änglar och andlig healing, kommer du att älska den här utbildningen.

Änglar är en energiform bland flera andra vars uppgift är att hjälpa oss att lösa problem som är förknippade med gamla beteenden, rädslor och blockeringar. De hjälper oss att se och förstå detta både i andra människor och inom oss själva. Du kommer att utveckla din förmåga att ge healing och att ta emot samt förmedla budskap både på ett personligt och professionellt plan.

 

Du får praktisk träning, stöd och vägledning i etiska frågor. Kursen passar även dig som redan arbetar med en behandlingsmetod eller terapimetod och vill addera ytterligare en dimension till detta. Du får ta del av Brankas erfarenheter som hon förvärvat genom två decennier av dedikerat arbete för att stödja människor att upptäcka sin egen kraft och leva sitt liv på ett medvetet sätt. Branka delar frikostigt med sig av både de positiva och de mer utmanande aspekterna av att

arbeta med andlig vägledning och ger konkreta tips samt olika förhållningssätt som gör att man kan arbeta harmoniskt och med integritet. 

FÖR DIN PERSONLIGA UTVECKLING OCH HEALING

Utbildningen passar alla som känner sig dragna till Änglarnas höga energier och som vill vara yrkesverksamma inom områden som andlig coaching, vägledning och healing. Den passar också dem som är fokuserade på sin egen andliga utveckling och för personlig healing. Genom att förstå hur vi kan synkronisera hjärtats visdom med vår clairvoyance (klarsyn) kan vi leva friare och hitta nya vägar för vårt liv.

KURSENS INNEHÅLL

 • Andlig energi och det expanderade 12-chakra systemet.

 • De tre aktiva dimensionerna vi rör oss inom.

 • Vilka hinder har du och hur komma förbi dem?

 • Var och hur hämtar vi information om våra klienter?

 • 4 kanaler att ta emot budskap på.

 • Att kommunicera med Änglar och hur man steg-för-steg tar emot och förmedlar budskap.

 • Änglakort och hur man använder dem som stöd i en vägledning.

 • Om Änglar, nya tidens Änglar och vad änglar egentligen är bortanför bokmärken och fluff.

 • Olika typer av läggningar och sessioner där du ger healing och/eller vägledning.

 • Kanaliserad vägledning.

 • Meditationer och tekniker för balansering, beskydd, rensning och healing.

 • Etik

 • Att arbeta som terapeut, utmaningar och möjligheter.

 • Andlig och affärsmässig, går det ihop?

 • Hur man bygger upp sin verksamhet steg för steg.

DIPLOM

Kursen löper över fyra intensiva kursdagar uppdelade på två helger och en kväll däremellan för uppföljning och frågor. Efter den första kurshelgen kommer du att få hemuppgifter där du ska praktisera det du lärt dig. Du kan göra så många av dem som du kan och orkar med fram till nästa kurshelg. Det är önskvärt att du gör några sessioner i mellantiden så att du får möjlighet att diskutera eventuella utmaningar med mig och dina kurskamrater när vi träffas igen. Du kommer få gott om tid att slutföra dina hemuppgifter efter de två sista kursdagarna. Diplom utfärdas när du deltagit på samtliga kursdagar och har inlämnat samt fått dina hemuppgifter godkända inom angiven tid.

Observera att jag förbehåller mig rätten att inte utfärda diplom skulle jag finna en elev vara direkt olämplig.

ÖVRIGT

För att delta på workshopen behöver du vara fysiskt och emotionellt stabil. Workshopen passar både nybörjare och redan etablerade terapeuter eftersom alla arbetar utifrån sin egen utgångspunkt och nivå. För att du ska få ut maximalt av workshopen bör du ha grundläggande kunskaper om och ett intresse för änglar. Deltagaravgiften måste vara betald i sin helhet vid kursstarten.  

PRIVAT GRUPP

För dig som blir certifierad finns en privat grupp på Facebook där du kan hålla kontakt med dina kurskamrater, träffa nya vänner och utbyta erfarenheter.

IntuitiveAngelMessenger.jpg

DETALJER

Datum: inget nytt datum för närvarande

Tid: 10.00- senast 18.00

Plats: Luntmakargatan 52, Stockholm

Kursens längd:
Två helger med en månads mellanrum


En kväll mellan de två kurshelgerna kl 19-21 via Zoom, stödtimmar för frågor och annat som kan komma upp.

Kurspris: 7600sek

 

Hur du anmäler dig:
Börja med att läsa igenom villkoren. Anmäl dig därefter i anmälningsformuläret och betala anmälningsavgift 900sek.
Din anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas ej.

Se olika  betalningsalternativ för slutbetalning längre ner.

Läs om villkor

Till betalningsalternativ 

 ANMÄLNINGSFORMULÄR
Anmälningsavgift 900sek

Kortbetalning eller PayPal.

En bekräftelse har skickats till din e-post.

shutterstock_662029627_edited.jpg
Villkor

VILLKOR

Du anmäler dig via anmälningsformuläret ovan och betalar anmälningsavgiften om 900sek. 

Din anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas ej. 

Du kan därefter välja att betala hela restsumman eller dela upp den vid två tillfällen på det sätt som passar dig. Kursen måste dock vara betald i sin helhet innan kursstarten. 

Vid eventuell sjukdom som infaller före sista betalningsdag, vilken omöjliggör ett deltagande återbetalas hela kurskostnaden utom anmälningsavgiften 900sek. Läkarintyg krävs. Efter sista betaldag sker ingen återbetalning. Du erbjuds att utan någon extra kostnad delta på nästkommande utbildningstillfälle.


EXTRAORDINÄRA SITUATIONER

Vid en eventuell pandemi eller liknade händelser sker ingen återbetalning av kursavgiften. Kursen genomförs längre fram och nya datum erbjuds.

Betalninsaltenativ

BETALNINGSALTERNATIV

Kreditkort, betalkort och PayPal.

Bankgiro 5494-6843

Swish 123 307 94 72

Om du väljer att betala med bankgiro eller Swish behöver du skicka en separat anmälan till info@branka.se. Uppge ditt för-och efternamn, mobilnummer och den e-mejladress du vill att jag använder i vår kommunikation. 

bottom of page