FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

 

Clairvoyance 

Förhöjd uppmärksamhet på ett inre innehåll som de fysiska ögonen inte kan se

Clairvoyance kommer från franskan och betyder ordagrant klarsyn. Detta är ungefär samma sak som svenskans synsk. Det är en förmåga att se med sina inre ögon dvs. att få information via inre bilder. Sanndrömmar och symbolrika budskapsdrömmar är ganska vanligt hos clairvoyanta personer liksom att i en dröm möta en kär anhörig eller vän. En clairvoyant person kan uppfatta händelser som sker i nutid, förfluten tid och framtid samt fånga upp fakta om personer och platser. Clairvoyance kan uppträda spontant, eller som led i en andlig-psykisk utvecklingsprocess.

 

Alla människor är i grunden mer eller mindre clairvoyanta men vi väljer oftast, av olika skäl, att ignorera detta eller vi viftar bort det som en ren fantasi. Clairvoyance kan vara en stor tillgång när man behöver få information i olika sammanhang, stå i närmare kontakt med sig själv och sin omgivning eller bli uppmärksam på omständigheter som kan vara viktiga.

 

 Tillbaka

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49