ANDLIG COACHING

87413023_203531520708042_643582636926278

"Jag kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre, få värdefulla insikter om din potential och hitta strategier för att transformera ditt liv."

När du kommer till mig inleder vi oftast med att du berättar vad du vill få ut av din tid med mig. Vad känns mest aktuellt för dig just nu, funderingar eller konkreta frågor. Det är som ett vanligt samtal där jag förmedlar information från dina guider och änglar. Som clairvoyant kanal tar jag emot bilder, känslor och tankar. Det som kommer till mig kan ligga i nuet, gå tillbaka eller framåt i tiden. Det ska vara till hjälp för dig i olika livssituationer och underlätta för dig att komma vidare. Varje möte är unikt varför mitt arbetssätt skiftar. Som hjälpmedel använder jag oftast änglakort eller tarotkort vilka hjälper mig att behålla fokus och vara objektiv. Jag tittar på vad som är troligt och vad som är oundvikligt men mitt fokus ligger på den frågeställning som du behöver hjälp med, eventuella blockeringar och obalanser samt den mest framkomliga vägen fram. Du kan boka olika typer av samtal beroende på dina behov.

FÖR NÄRVARANDE JOBBAR JAG ENBART VIA TELEFON, ZOOM ELLER SKYPE .

Telefon eller Skype

Om du inte kan ta dig till mig kan du få vägledning på telefon eller via Skype. Det faktum att vi inte befinner oss i samma rum har ingen betydelse för min förmåga att läsa av dig och förmedla information.