top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

ANDLIGT UPPVAKNANDE


Innan ett andligt uppvaknande sker tycks livet vara en serie tillfälligheter och sammanträffanden. Vi använder ord som otur, tillfälligheter och logik. Det vill säga den sorts logik som lärs ut av skolan och vetenskapen. Vi kan ha svårt att ta till oss att det finns en högre mening med det mesta som sker och att det sker precis som det ska och när det ska. När vi väl vaknat upp inser vi att livet styrs av helt andra lagar än de världsliga och av en helt annan logik.


Vad är då andligt ett uppvaknande? En del beskriver det som ögonblicket då vi öppnar vårt hjärta för en högre insikt, då vi förstår att livet handlar om djupare saker än att göra karriär, skaffa prylar eller vara bäst. Andra skulle beskriva det som ögonblicket då vi släpper kontrollen och låter oss bli vägledda av en högre kraft. Av vårt eget högre jag, våra guider, änglar eller andra högre stående varelser. Och åter andra skulle säga att ett andligt uppvaknande sker när vi ställer oss frågan - Varför är jag här och vad är meningen med mitt liv?


Oavsett vilka ord vi använder, ett andligt uppvaknande handlar om en ökad medvetenhet och den kommer att beröra alla områden av vårt liv och hela vår tillvaro. Efter ett sådant uppvaknande kan man inte gå tillbaka eftersom det förändrar hur man tar sig fram och beter sig i världen. Ett andligt uppvaknande är möjligt för alla som är villiga att släppa taget om falska föreställningar oavsett om det tar år att komma dit eller ett ögonblick. Det är en resa som bitvis kan kännas som en berg-och-dal-bana där man kan kastas mellan deppiga perioder, ögonblick av eufori och mer stabila faser. Om vi kan komma ihåg att vara mer i våra hjärtan och skapa rum för tystnad, så att våra tankar lugnar sig, kan vi ändå uppleva vårt andliga uppvaknande som en spännande och positiv process som man kan uppleva och beskriva på lite olika sett. Jag har dock observerat att ett andligt uppvaknande ofta följer ett mönster och går igenom fyra olika faser. Jag kallar dem uppvaknandet, skapandet, sammankopplingen och integreringen.


Uppvaknandet

Den absolut vanligaste tidpunkten när ett uppvaknande sker är när man drabbas av någon form av kris. Det kan vara en förlust av något slag som till exempel dödsfall, skilsmässa, sjukdom, plötslig arbetslöshet eller att barnen flyttar. Det kan också vara en inre kris som handlar om att man inte känner sig i kontakt med sitt sanna jag. Ett uppvaknande kan komma stegvis men vanligast är att det kommer plötsligt, oväntat och paralyserar oss för en stund. Vi vet inte vad som händer, varför eller hur det kunde bli så. Vi klarar inte att ta in det som hänt och känner oss otroligt utmanade. Den här typen av uppvaknande brukar kallas för ”själens mörka natt” och är, även då det kan initieras av yttre händelser, en djup inre kris

En annan variant är att man upplever en längre period av frustration och missnöje. En känsla av att något väsentligt fattas mig men jag vet inte vad. Eller ett ögonblick då vi plötsligt får tag i något djupt inom oss som minns. En slags möte med vårt själsliga djup som gör att vårt tänkande blir klarare och vi får ett bättre flöde. Detta kan hända mitt i en konversation, när du läser en bok eller i en meditation. Oavsett vilken variant du upplever så leder detta in dig i ett sökande, lärande och till nya upptäckter. När detta sker känner du plötsligt ett behov av att förstå och uppleva mer, vidga din horisont och skaffa dig nya upplevelser. Du vill lära mer om det, prata om det och uppleva det djupare.

Skapandet

Så småningom när du läst dina böcker, gått på kurser och pratat om det med andra som slagit in på den andliga vägen känner du att du har förändrats på ett fundamentalt sätt. Du kanske förstår att ditt yttre liv inte speglar den du är idag och ett behov av att förändra ditt liv kommer som en stark känsla som är svår att stoppa.


Om du håller på att återhämta dig från en kris börjar du se det goda som den fört med sig. Du kanske ser en mening med det och du förstår att din själs mörka natt egentligen var en gåva som skulle tjäna till att häva upp dig mot något större. Du börjar nu uppleva synkronicitet regelbundet och du inte bara lägger märke till det, du förväntar dig det och upplever det som helt normalt. Du har full koll på attraktionslagen och även då du inte alltid drar till dig det du vill är du fullt medveten att du även dragit till dig de mer utmanande händelserna. Själva skapandet av ditt nya jag och en tillvaro som matchar den tar nu form.


Sammankopplingen

Du inser att du inte är den du trodde. Det är en fas av både dualitet, kontraster och enhet. Du kan registrera hur dina tankar kommer och går. Hur dina reaktioner kommer och går men något djupare är alltid närvarande. Du kan både vara involverad i det som händer och ha en distans till det samtidigt.


Du inser att du inte är dina tankar och känslor. Du är medvetandet bakom tankarna och du är alltid närvarande. Du kommer inte och går, du är här, förankrad och sammankopplad med ditt högre jag, med dina änglar, med dina guider och med den gudomliga kraften i ditt liv.

Händelser i ditt liv upphör att vara hinder och problem. De är helt enkelt skeenden som kommer in i din medvetandesfär för att sedan lämna den när den tjänat ut sitt syfte. Du blir inte längre ingeggad i det som händer utan förblir ganska neutral, observerande och väljer dina reaktioner. Dina tankar och känslor fortsätter att komma och gå. Du älskar, du skrattar och gråter. Du himlar med ögonen och suckar uppgivet men, du vet att du är så mycket mer än detta. Du blir därför lugnare, gladare och mer centrerad.

Integreringen

I den här fasen är upplevelsen av dig själv som en i första hand själslig varelse mer stabil och konstant. Du identifierar dig mindre och mindre som en människa med problem och mer och mer som någon som stöter på utmaningar och tar lärdom av dem. Livet blir mer intressant därför att du vet att livet på jorden är en gåva, en möjlighet för din själ att göra unika erfarenheter. Dina ord och dina handlingar kommer att spegla detta. Du dömer ingen och inget, allra minst dig själv. Din upplevelse av helhet är stark och du ser din plats i det stora hela. Du vet vad du ska göra och varför du ska göra det. Människor i din närhet kan nu se lugnet i ditt ansikte. Du är fortfarande den du var innan men du är samtidigt också helt annorlunda eftersom ditt medvetande är så expanderat. Du har äntligen lärt dig att förlita dig på ditt hjärta i stället för ditt huvud.

Ett andligt uppvaknande är en djupt personlig process och kan därför vara svår att beskriva men människor verkar ändå veta när det händer dem. Det går helt enkelt att missa. Vi kan intuitivt känna att det är något stort, kanske livsförändrande på gång. Den andliga vägen är oftast inte en lätt väg. Vi får omvärdera mycket av det vi tidigare tänkt och möta våra skuggor. När illusionens slöja viker undan kan vi plötsligt se oss själva och andra som vi verkligen är vilket inte alltid är en behaglig upplevelse.


Det kan vara lättare om man tar ett steg i taget. Om man försöker att vara snäll och uppskattande mot sig själv och att respekterar sig själv för den man är. Försök att vara positiv. Om du tvivlar på din nya väg, öppna ditt hjärta och ta kontakt med dina änglar. Ha tillit till att allt sker när det ska och precis som det ska.

Branka
1 697 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page