top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

TRANSFORMATION, ett själsligt uppvaknande

Uppdaterat: 11 maj 2021

Ingen person, situation eller kraft utifrån kan skifta ditt liv. Transformation kan bara ske inifrån och ut. Därför behöver vi alla ställa oss frågan hur mycket av vårt liv vi lever inifrån ut kontra utifrån och in. De flesta människor reagerar på det som kommer till dem utifrån och deras beslut styrs av det som sker i det yttre i stället för att agera på det som sker inifrån och ut.


När vi lever utifrån och in låter vi alltså den yttre världen styra oss vilket inte alltid behöver vara en dålig sak. Ibland behöver vi leva upp till andras förväntningar. Samhället kräver av oss att vi ska hålla oss till lagen. Vår partner vill att vi ska vara trogna och chefen vill att vi ska komma i tid till jobbet. När vi startar en förändring av mer omfattande slag behöver vi fundera på till viken grad våra beslut och vår livsstil styrs av vad som sker i vår omgivning och vad människorna omkring oss förväntar sig. Till vilken grad tillåter vi influenser utifrån att påverka och ofta begränsa våra drömmar, vår sinnesfrid och individualitet?


När ett själsligt uppvaknande sker och en transformationsprocess startar behöver vi se över och förändra alla begränsande strukturer som vi har accepterat i samhället, i våra relationer och ute i arbetslivet. Att leva upp till andra människors förväntningar på oss har sitt berättigande i vissa situationer men en överdriven följsamhet leder till slut till den punkt då vi behöver fråga oss, vad vill jag.Om vi vill utveckla vårt liv så att vi kan stå i vår fulla kraft behöver vi veta skillnaden mellan förändring och transformation. När vi är i förändring styrs vår önskan om att förändra av det förflutna. Dessvärre är det ofta så att vårt förflutna begränsar oss och sätter upp hinder. Det bästa vi då kan hoppas på är en förbättring. När vi är i transformation däremot styrs vi av här och nu och vår vision för framtiden.


Förändring föregår alltid transformation och är inget vi ska förminska men vi behöver vara medvetna om skillnaderna så att vi förstår vilka mekanismer vi behöver aktivera för att vi verkligen ska kunna skifta våra liv så att de bättre speglar vilka vi verkligen är.


NÄR DU ÄR I FÖRÄNDRING

När du är i förändring jobbar du på att lära känna dig själv bättre. Du gör upp med det förflutna och läker dina sår. Du lägger ut dina intentioner och strävar efter att förändra ett eller flera områden i ditt liv. Du har förhoppningar och jobbar på att tänka positivt. Du byter jobb, skiljer dig och kanske flyttar du också. Du har startat en process som om du fullföljer den kommer att transformera ditt liv.


NÄR DU ÄR I TRANSFORMATION

När du är i transformation erkänner du dig själv med alla dina sidor och hela din historia. Du agerar i nuet och styr din framtid medvetet. Du gör det som känns rätt. Något grundläggande inom dig har förändrats och du har klara och tydliga visioner. Du springer inte på alla bollar och du sållar bland andras krav på dig. Negativa tankar dyker sällan upp och gör de det kan du snabbt skifta dem. Du andas och lever din högsta potential, du är i transformation.


För att transformation ska ske behöver den beröra fyra viktiga områden:

  • Vårt psykologiska mönster, vad vi tänker

  • Vårt emotionella mönster, vad vi känner

  • Vår fysiska verklighet, vad vi gör och skapar i vårt liv dvs. manifestationen av våra tankar och känslor

  • Våra karmiska livsläxor, bryta vår karma

Genom att låta vår personliga utveckling beröra alla dessa fyra områden kan vi transformeras ett steg i taget. Vi har nu en unik möjlighet att skifta våra liv och att låta oss ledas av vårt högre jag. Allt i universum kommer att stödja oss i dessa förändringsprocesser så länge det är i samklang med vår livsväg och med själens intention för denna inkarnation.


BrankaTips!

Du hittar den nedladdningsbara vägledda meditationen Stå i kontakt med ditt Högre Jag i butiken.

Den kan hjälpa dig att skifta frekvens, öppna upp dina sinnen och låta ditt högre jag, din själs intelligens komma igenom. När du försätter dig i ett meditativt tillstånd går du in i en annan dimension och du får lättare att komma i kontakt med ditt Högre Jag och få tillgång till din dolda inre visdom. Alla svar du behöver finns inom dig.


Läs gärna även blogginlägget Andligt uppvaknande här.

1 036 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page