top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

AKTIVERING AV LJUSKROPPEN

Uppdaterat: 10 nov. 2019


I de gamla traditionerna omtalas ljus som det gudomliga ljuset och syftar på den aspekt av oss som är en del av det universella ljuset eller det gudomliga ljuset. Alla är vi sammankopplade med detta allomfattande fält av energi oavsett hur vi har valt att uttrycka oss i vår mänskliga form. Vi har inte bara en fysisk kropp utan också det vi kallar energikroppar som går att känna av som olika lager i vår aura. Vi har en emotionell kropp som speglar alla våra känslor, en mental kropp som speglar våra tankar och trossystem samt en ljuskropp som är själva essensen av vilka vi är som andliga varelser.


Vår ljuskropp är ett NÄTVERK AV LJUS som förenar eller binder samman våra olika aspekter, den fysiska, den emotionella, den mentala och andliga aspekten. När vi förenar alla aspekter av oss själva utstrålar vi det vi kallar ljusenergi och vi kan koppla samman vårt multidimensionella jag med den elektromagnetism som finns i universum. Den ansluter oss till vårt högre jag och hjälper oss att översätta ljusfrekvenser och manifestera våra talanger och vår själs syfte. När vi kommer i kontakt med ljuskroppen och integrerar den med vår fysiska verklighet blir vi mer fria att uttrycka oss på en andlig nivå och att manifestera det vi kommit hit för att uträtta vilket lyser upp vår aura ännu mer.


För att fullfölja vårt ljusarbete här på jorden kommer det en tid då vi måste ta ett stort språng. Denna tid är nu. Världen som vi känner den har tjänat ut sitt syfte. Våra system fungerar inte längre och inte heller de tankemönster vi lärt in. De passar helt enkelt inte den moderna, tänkande, ansvarsmedvetna och spirituella människan. Den stora frågan vi alla behöver ställa oss nu är, är vi öppna för transformation eller inte? Är vi villiga att göra det som krävs för att frigöra oss från egots grepp där rädsla, skuldkänslor och skam får dominera. Vi vet helt säkert att expansionen av universum accelererar. Det ljus som strömmar emot oss nu innehåller nya koder för den framtida människan. Koderna kommer som ljus, ljud, som geometriska former och vibrationer. De lyser upp våra hjärtchakran, transformerar oss och förvandlar vår syn på oss själva och omvärlden. Ljuskoderna innehåller upplyst visdom som hjälper oss att väcka det gudomliga i var och en av oss och erbjuder ett nytt och högre perspektiv på våra liv. Man skulle kunna säga att det är en slags evolution på energinivå.

Vid en given tidpunkt kommer vår ljuskropp att aktiveras. När detta sker avgörs av vår livsväg som är ett samspel mellan Dharma och Karma. När ljuskroppen aktiverats förenas våra olika aspekter, vi blir mer helgjutna som människor och vår aura lyser upp. Det är en alkemisk process, en slags själens alkemi. Vi tonar ut egot som regissör i våra liv och låter den sitta i baksätet. Den får en mindre framträdande roll och kan nu användas mer som ett verktyg för att få olika typer av upplevelser som tjänar vår själsliga utveckling. När vi kommit så långt kan vi stå i ständig kontakt med vilka vi är, med vårt syfte, vårt högre jag, våra änglar och guider samt andra upplysta ljusvarelser. Vi kan börja forma våra liv i harmoni med vår livsuppgift och behandla oss själva och andra på ett sätt som gör full rättvisa åt de ljusvarelser vi egentligen är.


Några tips till dig!

· Lyssna på dina känslor. De ger dig en fingervisning om vad du håller på att skapa.

· Lär känna ditt heliga kontrakt, ditt Dharma och Karma.

· Arbeta med de andliga principerna inte emot.

· Se till att dina relationer speglar din andliga mognad.

· Respektera dig själv tillräckligt mycket för att lämna destruktiva och dysfunktionella relationer och situationer.

· Ge dig själv rätten att vara den du är.

· Älska dig själv så mycket så att ditt ljus spiller över och hjälper andra att hitta sitt.


Om du är intresserad av ämnet kika också på workshopen Stå i din andliga kraft och de två kommande Änglamingel™ den 14/11 och 12/12, som kommer att beröra detta spännande ämne och mycket mer.
360 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page