top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

VISA MIG DIN VIBRATION

Uppdaterat: 27 juli 2020


Världen som vi känner den har förändrats. Gamla strukturer faller ifrån vilket skapar ovisshet och oro för framtiden hos många. Tittar vi lite djupare kan vi se att denna turbulens är en slags existentiell kris inte bara för vårt samhälle utan också för världen i stort. Allt som existerar i denna värld har en motpart. Turbulensen, rädslan och ovissheten innehåller också essensen av en ny början och är ett förstadium till ett nytt medvetande. Kris men också nya möjligheter.

När vi står inför stora förändringar är det naturligt att känna sig överväldigad, stressad och kanske även rädd. Vi människor gillar sällan förändringar som vi inte kan kontrollera eftersom det får oss att känna oss utlämnade. Vi gillar att ha kontroll på vad som ska ske. Vi vill veta hur nästa månad ska se ut och hur vi bör planera framåt. Dessvärre är kontroll bara en illusion, eller en upplevelse som känns verklig, eftersom vår förmåga att uppfatta fluktueringar i de energier som omger oss är begränsad. Densiteten på jorden är dessutom hög vilket också gör att vår upplevelse av energirörelser blir långsam. Vi kommer dock inte ifrån att allt alltid är i rörelse och rörelse är det enda konstanta liksom förändring och transformation. Skillnaden mellan nuet och det vi tidigare varit vana vid är att förändringarna går så fort när vi nu går igenom en aldrig tidigare skådad tid av global transformation.

Man skulle kunna likna den vid processen vi brukar kalla ”själens mörka natt” men denna gång på en global nivå. Det är en djup och ofta nödvändig tid för förändring. Det som varit dolt kommer upp till ytan och avslöjas. Vi får möta våra kollektiva skuggor som lagrats i vårt kollektiva psyke och som har att göra med de aspekter av oss själva och våra samhällen som vi helst inte vill se eller erkänna. Först när skuggan blir sedd, när vi för in ljus till mörkret kan den transformeras och läkas. Detta är en process av verklig transformation som kan vara smärtsam och skrämmande men som är nödvändig så att vi, som en global mänsklig familj, kan nå högre medvetenhetsnivåer.

Faktum är att alla utmaningar som vi står inför idag, globalt såväl som individuellt, kan lösas med en enda handling och det är att höja vårt medvetande. När vi väl har gjort det ser vi utmaningarna i ett annat ljus och vi kan nå högre kunskapsnivåer som ger oss de svar och lösningar vi behöver. Det kan ge oss nytt hopp om att vi faktiskt är på rätt väg. Innan något nytt kan skapas behöver de gamla falla bort och det är ofta en mycket smärtsam och bitvis skrämmande process. När vi inser att kaos är nödvändigt för transformation kan vi komma ut ur vår kollektiva chock och ta tillbaka vår kraft så att vi kan agera. Först då kan vi se den större bilden och vår avgörande roll i den. Vi är alla delaktiga eftersom vi alla är en del av det kollektiva medvetandet och vårt individuella medvetandetillstånd påverkar inte bara vår omedelbara omgivning utan alla på denna planet. Många upprepade studier har kunnat påvisa att vårt medvetande inte är bundet till en plats utan påverkar allt runtom. Ett exempel är de många studierna om meditation som visade att när en grupp människor i meditation riktar sitt positiva fokus mot en viss region eller en stad sker det färre brott och akutintagen på sjukhusen minskar.


När du inser hur viktig du är i denna process kan du se det som händer ute i världen och här hemma i ett annat ljus. Varje människa kommer in i denna värld som ett unikt uttryck av det stora allomfattande medvetandet. Det betyder att varje person kommer in med en unik essens, en unik vibration som är denna persons unika signatur. Det speglar människans unika syfte, unika tankar, unika känslor, unika önskemål, unika behov och den unika roll individen har i ett större universum. Socialiseringsprocessen vi alla går igenom som barn är tänkt att leda oss in i den kollektiva gemenskapen och ska göra det möjligt för oss att utvecklas enligt vår egen unika plan men tyvärr har världen, så som den just nu är, ofta misslyckats med denna uppgift. Den blir i stället ett hinder för vår utveckling mot att leva som mer medvetna ansvarstagande, andliga varelser.

Eftersom den medvetandehöjning vi nu genomgår väcker ljuset inom oss kommer kanske den viktigaste uppgiften här inte att vara att få ombord dem som ännu inte förstått att de redan befinner sig i en andlig transformation utan att väcka dem som redan varit där länge men som fastnat i sina ställningstaganden och missuppfattningar om vad den 5:e dimensionen egentligen är. Deras föråldrade idéer är ofta bara en annan version av samma sak, samma system de säger sig vilja lämna bakom sig. Det nya spirituella paradigmet är inte en fråga om rätt eller fel, ond eller god utan hur hederlig och hjärtcentrerat du är villig att vara, oavsett situation eller omständighet.

Den andlig resan år 2020 handlar inte lika mycket som tidigare om att ta de rätta stegen mot ett högre medvetande. I stället behöver du visa din vibration, omsätta dina insikter och låta dem styra dig som en demonstration av hur djupt din högre medvetenhet har integrerats i konkret form. Meningen är att vi som har sett, som har förstått och som är nyfikna på vad mer vi kan upptäcka ska skapa ett fält av högt vibrerande energi. Jag skulle vilja likna det vid ett nät av höga laddade energier och helt enkelt välkomna dem som ännu inte vaknat vartefter de, en efter en, går igenom sitt individuella energiskifte.

Om du inte ännu har förstått det kommer du snart att se att allt som händer nu är precis som det ska vara. Du kommer att förstå att kaos och oro är en naturlig del av denna process och att något nytt och fint väntar på andra sidan regnbågen. Efter regn kommer solsken.

Det är jag säker på.

Branka


 


TIPS!

Jag har skapat onlinekursen 7 NYCKLAR TILL ETT MEDVETET LIV för att hjälpa dig till en högre nivå av förståelse och medvetenhet så att du kan leva ditt liv som den andliga varelse du egentligen är. När du utvecklat ditt medvetande till att sträcka sig bortom tid och rum kommer du börja förstå livets mysterier och själva syftet med varför du lever här i denna så turbulenta tid i människans historia. Nyfiken? Läs mer om kursen här

993 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page