top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

MEDVETANDETS EVOLUTION, DEN ANDLIGA VÄGEN.

Uppdaterat: 3 feb. 2020


Många är de vägar vi kan välja för vår resa igenom livet. Den andliga vägen är bara en av dem. Vi befinner oss i tider då vårt medvetande går igenom en snabb och bitvis intensiv utveckling då vår medvetenhet ökar liksom vår förmåga att se livet ur ett högre perspektiv och i fler dimensioner. Det finns förmodligen många olika sätt att beskriva denna process men enkelt uttryckt kan man säga att vi befinner oss i en slags övergång mellan ett gammalt paradigm och ett nytt som börjar ta form. Jag ser det som att medvetandet utvecklas i tre transformationsprocesser eller utvecklingsnivåer, det ordinära medvetandet, uppvaknandet och fullständig frihet.


Nivå 1 - Det ordinära medvetandet

Detta är nivån där de flesta fortfarande befinner sig. Här relaterar vi hela tiden till det förflutna och det som redan hänt. Nuet är mindre viktigt för det är bara en passage som leder till den framtid vi försöker skapa. Denna framtid är ingenting annat än en förbättrad och förskönad version av det förflutna och vi tror att vi i framtiden kommer lyckas med allt det som vi fram till nu har misslyckats med.


Det ordinära medvetandet uppehåller sig nästan bara i det förflutna och/eller i framtiden. På den här nivån upplever vi att andras uppfattning om oss mycket viktig. Vi vill leva upp till de förväntningar andra ställer. Vi spelar de sociala roller som dikteras av samhället. Vi trivs med att vara bra föräldrar, bra livskamrater, duktiga anställda och lagliga medborgare. Vår vilja att spela dessa roller kommer sig av att vi identifierar oss fullständigt med dem. Hela vår identitet bygger på dessa roller. PÅ den här nivån ställer vi oftast inte de djupa frågorna om vilka vi är. Vi är nöjda med att få veta det av andra.

Här domineras våra tankar, handlingar och vårt liv av vårt ego Vi vill gärna göra det större, smartare och mer individualistiskt. Vi utbildar oss och lär oss saker i tron ​​att vi därigenom blir mer och mer intelligenta och får ett ökat självförtroende. Trots detta dras många med en låg självkänsla och rädsla för att inte klara av att möta alla utmaningar och påfrestningar på egen hand. Därför känner vi oftast att vi behöver bli ledda, kanske av en smart ledare, politiker, socialstyrelsens riktlinjer, förordningar och normer. Vi längtar inte efter fullständig frihet utan följer förutbestämda regler och har respekt för överheten.


Nivå 2 - Uppvaknandet

Du befinner dig på denna nivå när du vaknar upp och inser att du lever i ett slags fångenskap. Vi är alla infångade av våra tankar, känslor och sociala roller. När denna insikt når vårt medvetande föds en stark önskan om att slå sig fri. Detta ögonblick av insikt blir oftast starten på den resa vi kallar den andliga vägen. Nu finns behovet av att veta vilka vi verkligen är och vilket syftet är med våra liv. Vi vill inte längre inrätta oss i de begränsningar andra sätter på oss och vi vill veta sanningen om hur världen styrs. Vi accepterar inte heller längre okritiskt det vi dagligen matas med utan söker svar inom oss själva och genom våra egna efterforskningar.

Andras åsikter är andras åsikter och nu kan vi ha en hälsosam distans till vad andra tycker och tänker. Vi kan respektera dem och känner inget behov av att anpassa oss för att passa in. Det är på den här nivån vi upptäcker vad självkontroll verkligen är. Den genuina självkontrollen som inte är rotad i rädsla för bestraffning eller som hoppas på en belöning. Jag pratar om den självkontroll vi har när vi väljer det som är bra för oss för att vi känner oss själva väl, för att vi har kärlek till oss själva och för att vi är i kontakt med vårt sanna jag.


Dessa insikter befriar vårt medvetande och skapar ett utrymme mellan oss och vårt tankesätt och i detta utrymme föds möjligheter och en djup förståelse för livet. Vi blir befriade från vår identifikation med det fysiska och med yttre bekräftelse. Var och en skapar sin egen verklighet och sätter upp sina egna gränser utan att låta sig pressas av ett yttre tryck. Allt som skapas utifrån och in är övergående. Allt som skapas inifrån och ut blir oftast bestående. Var och en behöver själv hitta det den söker.


Nivå 3 - Fullständig frihet

Denna nivå är den högsta punkten i medvetandets utveckling.

De karaktäristiska egenskaperna på denna nivå är:

Vakenhet Acceptans för det som är Öppenhet för livets kreativa flöden Respekt för allt levande


I detta tillstånd öppnas en helt ny dimension för oss och vi ser livet från ett helt annat perspektiv. Vi stirrar oss inte längre blinda genom att bara titta in i ljuset utan ser också nyttan med de djupa lite mörkare sidorna av oss själva. Vi accepterar livet som det är och vi gör det utifrån fullständig frihet att välja hur vi vill se på det. Friheten vi har, har vi för att vi har lämnat den gamla begränsande formen. Vi har förstått och tagit oss igenom uppvaknandet.

Friheten är frukten av detta arbete och den villighet vi visat att lämna den gamla formen – det ordinära medvetandet.


När vi inte längre behöver jobba så hårt med oss själva infinner sig en känsla av frid. Egots röst tystnar och lugnt infinner sig. Vi står över både det goda och det onda. Vi är blott ett medvetande som inte analyserar och dömer utan observerar och kontemplerar. Vi inser att samma kontemplerande själ lever i oss alla och att skillnaden mellan människor bara är ytlig. I grunden är vi alla lika. Denna upplevelse av enhet kommer att ge oss den fullkomliga glädjen och tacksamheten för vårt liv – för allt liv. När vi inte längre behöver lägga ner energi på att bevaka våra positioner, mäta oss med andra eller leva upp till andras krav infinner sig en känsla av frihet. Vi är nu fria att utforska vår potential och möta andra resenärer på den andliga vägen med ett öppet hjärta. Allt pekar på att det är dit vi är på väg.

Branka


891 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page