top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

DEN FÖRSTA DAGEN AV RESTEN AV DITT LIV

Uppdaterat: 3 apr. 2021

Nymåne i Vattumannen


Längtar du efter lite inspiration och mer lättsamhet kan du plocka fram block och penna. Skriv ner dina förhoppningar och mål som du vill uppnå under den närmaste tiden. Den 11 februari infaller nymånen i Vattumannens tecken och den är extra stark och extra magisk. Energin som väller in över oss hjälper oss att ta oss loss från föråldrade strukturer, falska övertygelser och attityder. Frågan är, är vi redo för denna förändring? Om svaret är ja kan denna astrologiska händelse mycket väl visa sig vara den första dagen av resten av våra liv i dess mest transformativa bemärkelse.


Varje månad ger universum oss en öppning som är perfekt för manifestation i form av en nymåne. Du kanske har idéer, drömmar och planer som ligger på is. Nymånen är en tid för att plocka fram dessa idéer, dessa drömmar och planer. Det är en bra tidpunkt för att lägga ut dina intentioner för det du vill ska manifestera sig i konkret form. Ha lite tålamod denna gång eftersom Merkurius ligger i retrograd fram till den 21 februari vilket kan betyda att du inte kommer kunna se resultatet av dina manifestationer omedelbart. Det behöver inte vara en nackdel då du får gott om tid att verkligen fundera och kanske omvärdera detaljerna i dina planer.


Vi är under stark påverkan av Vattumannens energi och vi får hjälp med att tänka nytt, stort och innovativt. När vi lägger ut våra intentioner under denna nymåne är det är viktigt att vi drar gränser för oss själva så att det vi lägger ut i världen tjänar alla involverade, eller som minimum inte kommer andra till nackdel. Det är en bra tidpunkt för att ta sig tid att tänka efter. Vilka unika egenskaper, färdigheter och värderingar har du och hur vill du använda dem för att bidra till att skapa den typ av familj, arbetsplats och samhälle som du kan känna dig stolt över att vara en del av.


Se över dina relationer

Det är också en bra tidpunkt för att se över sina relationer. Det är lätt att glida igenom livet utan att nämnvärt reflektera över de människor vi omger oss med och vilken kvalitét våra relationer har eller inte har. Vi behöver ibland analysera vilken inverkan våra relationer har på vår mentala hälsa och vårt känslomässiga tillstånd. Det är väldigt viktigt för vår förmåga att manifestera att vi håller samma höga och fina energi i våra kroppar som det vi försöker manifestera. Om vi omger oss med människor som inte stöttar oss, är elaka eller förtryckande kommer vi få svårt att manifestera något bättre. De människor vi har en tät kontakt med och kvalitén på relationerna speglar det värde vi sätter på oss själva. Vårt egenvärde avgör till viken grad vi kommer kunna uppnå vår högsta potential och manifestera våra drömmar och önskningar.

Vattumannens energier är starka nu

Just nu har vi energier i omlopp som stimulerar oss att gå utanför vår komfortzon, leta efter okonventionella lösningar och att vara lite mer upproriska än vad vi normalt brukar vara. Vi kan se hur detta manifesterar sig ute i världen. Människorna går ut på gatorna i fredliga protester för att kräva tillbaka sin frihet. De är trötta på förtryck, tyranni och vill se expansion och utveckling. Denna boll av rebellerande energi har satts i rullning och går inte att hejda. Den kan slås tillbaka tillfälligt men kommer att blossa upp igen. Nya tider knackar på våra dörrar och de modiga öppnar och välkomnar. Denna nymåne påminner oss om att vi behöver vara sanna mot oss själva och våra ideal. I ett större perspektiv aktiveras det område i våra liv där vi behöver tänka om, tänka annorlunda och höja vår medvetenhet. Det livsområde som aktiveras nu kommer att vara ett tema under hela 2021 så det är viktigt att vi är närvarande och vakna.

Branka

933 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page