top of page
  • Skribentens bildBranka Okeijn

ÄNGLAR- UNIVERSUMS LJUS

Änglar är andligt högt utvecklade energier. De är universums ljusvarelser. De vibrerar på en frekvens som är så ljus och hög att människor vanligtvis inte kan se dem. De är, liksom du och jag, ett fragment av den universella energin som vi, beroende på vilken kultur och trosriktning vi tillhör, har många olika namn för. Det svenska ordet Ängel härstammar från latinets Angelus eller grekiskans Ángelos som betyder budbärare. Man skulle kunna säga att änglar fungerar som en slags kärleksfull påminnelse om vilka vi är, vad vi behöver göra och hur vi optimalt behöver ta oss fram på vår livsväg.


Änglarna är androgyna eller könlösa men deras specifika egenskaper gör att vi uppfattar dem som antingen manliga eller kvinnliga energier. Änglar har till skillnad från dig och mig inte en egen fri vilja. De vägleder oss i samklang med vår livsplan och agerar i alla lägen utifrån det högsta goda för alla involverade. Detta är deras uppgift. De sprider lugn, erbjuder oss stöd, tröst och healing. När vi lärt oss att öppna upp och får kontakt med våra änglar ser vi att till skillnad från våra egna ofta ganska komplicerade liv är änglarnas tillvaro och uttryckssätt mycket enkelt och tydligt. De är alltid här för att ge oss ljus och kärlek samt för att vägleda oss både i vardagen och i de stora avgörande frågorna i våra liv. Allt vi behöver göra är att be om hjälp, ha tillit och att ta emot hjälpen i den formen som den kommer.

Ditt alldeles egna ”supportteam” Änglarna samarbetar med våra guider, våra vänner och familj i andevärlden och andra högt stående ljusvarelser med en enda intention för vår maximala expansion på alla nivåer. Alla människor har änglar omkring sig men det är långt ifrån alla som lyssnar på deras vägledning. De talar till oss genom våra tankar och känslor samt även genom andra människor som vi möter. Deras budskap är alltid positiva och upplyftande. De berättar för oss hur vi kan förbättra våra liv och hur vi kan utvecklas. En del människor har en naturlig och stark förmåga att stå i kontakt med dem eftersom de ganska lätt kan skifta sin vibration till en högre frekvens. Andra behöver träna och lära sig hur man gör. Alla kan dock stå i kontakt och ta emot vägledning på någon nivå.


Man kan hitta omfattande material om änglar ute på nätet. Tusentals böcker har skrivits där de oftast beskrivs existera i en slags inbördes hierarkisk pyramidliknande ordning vilken mer speglar vårt tredimensionella världsliga tänkande än verkligheten. Det är, enligt min mening, missvisande då allt tyder på att de existerar i olika dimensioner, som vibrationsmässigt skiljer sig en aning från varandra, men i en perfekt synergi som gör att de ofta kan komma igenom som en enda stark kraft. De är sinnebilden för hur man samarbetar och hur man utnyttjar sina energiresurser på bästa sätt.

Det finns mycket änglarna kan hjälpa oss med. Det kan kanske kännas en aning luddigt eller svårt för någon som är ovan. En bra början är att be om hjälp. Att formulera vad du behöver, men inte tala om hur det ska komma till dig, och därefter vara väldigt uppmärksam på vad som händer omkring dig. De kommer skicka tecken dig på olika sätt.

Lycka till!

Branka


Universums ljus
Änglar

176 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page