FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

Frågor och svarHur arbetar ett medium?Vad är Clairvoyance? 

 

 

Tredje ögat chakra

Jag har en positiv syn på livet!

Det sjätte chakrat finns i pannan mitt emellan ögonbrynen och kallas även det tredje ögat. Det tredje ögats vibration ligger på samma frekvens som färgen indigoblå (djupt lilablå). Detta energicentrum breder ut sig från sin kärna mitt emellan ögonbrynen upp över huvudet och ner till näsans spets. På ett fysiskt plan påverkar detta energicentrum ögonen, huvudet, hjärnan och nervsystemet. Obalanser kommer att ge fysiska symptom inom dessa områden. Det sjätte chakrat påverkar vår förmåga se tydligt på oss själva och omgivningen. Det påverkar också vår förmåga att fantisera, analysera, resonera, tänka, förstå, drömma och visualisera.

 

När tredje ögat är i balans ser vi med nyktra ögon på vårt förflutna och har en positiv inställning till framtiden. Vårt minne är gott liksom vår förmåga att ta in nya kunskaper och förstå vår omvärld. Tredje ögat är det centrum där vi utvärderar vår livssituation, registrerar våra erfarenheter och sätter fart på inspirationen så att vi kan hitta vår väg igenom livet på ett meningsfullt sätt.

När det tredje ögat är i balans flödar vår fantasi. Förmågan att kunna föreställa sig saker är absolut nödvändig och är en av grundpelarna för att kunna manifestera och medvetet skapa sitt liv. När livet utmanar oss är det genom vår fantasi vi hittar de kreativa, nya lösningarna. Många gånger hör jag hur människor klagar på att de inte har någon fantasi och inte kan tänka i bilder. Människor är olika. Vissa fantiserar i bilder, vissa i tanken och andra kan föreställa sig saker på ett mer känslomässigt plan. Om man har ett intresse av att utveckla sin visuella föreställningsförmåga, t ex för att medvetet manifestera, kan man se det som en process då man jobbar sig igenom de olika kanalerna en åt gången.

 

Med vårt sjätte chakra kontrollerar vi vår självbild. Det är här som uppfattningen om vilka vi är eller borde vara tar form. Oftast påverkat från vår tidiga barndom och de förväntningar våra föräldrar och andra viktiga personer hade på oss. Om du har en negativ självbild och kämpar för att bättra på den ska du veta att du inte är ensam. Vi har alla någon gång stångats med detta. Att återerövra sitt verkliga jag kräver en hel del arbete och du kommer att behöva stöd från din omgivning. Tveka inte att söka professionell hjälp. Det finns många duktiga terapeuter inom den kognitiva terapiformen liksom duktiga helare och vägledare om du föredrar en mer andlig infallsvinkel.

 

När vi har ett balanserat tredje öga kan vi hantera olika situationer mer effektivt. Vi ser alla aspekter av en situation och förmår vara objektiva. Vi kan se både det positiva och negativa och kan därför fatta vettiga beslut som tjänar alla och som ger bästa möjliga resultat eller lösning.

Läs mer i e-boken Chakra, 7 nycklar till verkig balans.

 

Tillbaka

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49