FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

Frågor och svarHur arbetar ett medium?Vad är Clairvoyance? 

 

 

 


Kronchakrat

Jag har tillit!

Det sjunde chakrat finns på toppen av huvudet och kallas också kronchakrat eller kronan. Det är först när vi har vårt sjätte chakra öppet som vi energimässigt kan röra oss upp till kronchakrat och koppla upp oss mot själva källan för vår existens. Kronchakrat handlar om den andliga meningen med våra liv. Där kan vi skilja ut vad som är andligt och i integritet med vilka vi är och vad som inte är det. Detta energicentrum reglerar vårt högsta andliga medvetande. När kronchakrat är öppet har vi en öppen kommunikation med Universum. Vårt medvetande är omedelbart och direkt. Man vet hur saker och ting förhåller sig, de djupare bakomliggande orsakerna till det som händer runt omkring oss, den högre meningen och lärdomen. När kronchakrat är fullt utvecklat tappar vi vårt behov av att få frågan varför besvarad. Vi accepterar livet som det är och känner oss trygga. Vi har fullständig tillit eftersom vi alltid upplever att vi har det stöd och den vägledningen vi behöver.

 

Kronchakrat vibrerar på samma frekvens som färgen lila med en tendens att blekna i ytterkanterna och bli silvervitt. Det är antingen öppet, på väg att öppna sig eller stängt. Människor som har ett stängt sjunde chakra känns igen på sin totala brist på tillit till Universum, andra människor, sig själva och helt enkelt livet självt.

 

Ett öppnade av kronchakrat är en naturlig utveckling som brukar följa på att man har utvecklat och balanserat de andra sex chakrorna. Ett spontant och plötsligt öppnande kan inträffa ibland som ett resultat av en omskakande händelse, ett trauma eller en livskris. Det finns ingen anledning att anstränga sig för att öppna upp det sjunde chakrat eftersom detta sällan varar om man inte nått en viss andlig mognad. Mognadsprocess måste få ta den tid det tar.

När kronchakrat har öppnats skiftar vår syn på livet från att mestadels handla om överlevnad till att upptäcka och fokusera på möjligheter. Vi inser att det inte spelar någon roll hur turbulenta våra liv till synes är och vet att det ändå alltid är i linje med vår plan och att vår själ alltid är trygg i sin utveckling. Det egna jaget, egot, suddas ut och vi förstår till fullo att vi är sammanlänkande med varandra, att vi alla kommer ur samma källa. All det som jag gör påverkar i slutändan alla andra. Det som andra gör kommer därför naturligtvis också att ha en effekt på mig.

Läs mer i e-boken Chakra, 7 nycklar till verkig balans. 

  Tillbaka

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49