FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

E-nummer i livsmedel 

Dyslexi 
Dyskalkyli

 

 

 

           Naturliga barn i en onaturlig värld

Indigobarn

Kristallbarn

             Läs mer om Indigobarn 

       Läs mer om Kristallbarn 

 


Syfte

Mänskligheten fortsätter att evolvera och går mot en period där ärlighet, harmoni och en större omsorg och respekt för naturen blir tongivande. Många barn som fötts under de senaste decennierna uppvisar unika egenskaper som rätt använda blir en tillgång inte bara för dem själva utan för hela mänskligheten. Informationen sammanställd här syftar till att ge en annan me holistisk infallsvinkel för att öka förståelsen för dessa barn och unga vuxna som bara blir fler och fler. De "nya barnen" utmanar och ifrågasätter oss som föräldrar, lärare och auktoritetsfigurer. Vi behöver mer kunskap om hur vi på bästa sätt hjälper dem att bli harmoniska och lyckliga.

 

Viktigt!

Materialet på denna websajt visas i informativt syfte. Föräldrar och andra vuxna som finns runt barnen uppmanas att skaffa sig så mycket information som möjligt. Detta gäller både beteenden, fysisk hälsa, överkänslighet mot föda, eventuella läs och skrivsvårigheter osv. Materialet på dessa sidor är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinisk undersökning och behandling av kvalificerad personal.

 

Skillnader mellan Indigobarn och Kristallbarn

 

Indigo 1975 - 1995

Kristall 1995 --->

Individualister

Fungerar bra i grupp där samarbete är viktigt

Startar många projekt - slutför sällan

Fokuserade - gillar inte att avbryta något de startat, vill slutföra

Stark energisk utstrålning

Kan ha ett "bräckligt" utseende/yttre men är otroligt starka inuti.

Stolta och lättsårade

Förstående, har lätt för att förlåta

Estetiska, kan utmana med sin klädsel

Klär sig i ljusa och livliga färger som ofta inte "passar" ihop

Har en rädsla för att inte passa in och känner sig annorlunda

Står för vad de är utan att tycka de är konstiga. Det är självklart.

Många barn födda i brytpunkten mellan Indigo och Kristall har blandade energier och därmed egenskaper från båda.

  

 

 

 Tillbaka


Copyright © 2018 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49