FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

Frågor och svarHur arbetar ett medium?Vad är Clairvoyance? 

 

 

    

Hjärtchakrat

Många kärleksfulla relationer

Det fjärde chakrat kallat hjärtchakrat finns nära hjärtat mitt på bröstkorgen och vibrerar på samma frekvens som färgen grön. Detta energicentrum speglar vår förmåga att känna medkänsla, förståelse, generositet, omtanke, kärlek och förmågan att förlåta. På ett energimässigt plan kopplar det ihop vårt ”lägre” fysiska jag, vårt ego, med den andliga kroppen och stimulerar oss att inte enbart se om vårt eget hus utan tänka i bredare termer för allas bästa.

 

När vårt hjärtchakra är välbalanserat och öppet känner vi oss sammanlänkade med alla och har en djup tillit till oss själva och till andra. Vi bryr oss om hur vi påverkar vår omgivning och förmår känna empati och förståelse på ett djupare plan. Hjärtchakrat är centrum för kärleken och kopplas till familjen, romantisk kärlek, vänskap och även relationer till djur. Hjärtchakrat reglerar vår kapacitet att vara generösa, känsliga, snälla och toleranta. Vi ser det goda i varje människa snarare än att leta efter brister. När vi är i balans accepterar vi oss själva och andra som de är utan att döma. Det är inte svårt att identifiera människor med ett öppet hjärta. De är lättsamma, ofta humoristiska och för in en mjuk och varm stämning när de kommer in i ett rum.

För att skydda oss, speciellt när vi är unga och sårbara, kapslar vi ibland in hjärtat. Olyckligtvis kan hjärtat inte filtrera ut när vi behöver skydda oss och när vi skulle kunna förbli öppna utan det stänger till för alla. Det är sunt och naturligt att skydda sig vid behov men förblir det permanent kommer vi fjärma oss från andra och sätta oss i en väldigt ensam position. Vi drar oss undan intimitet och närhet. Nästan alla människor med ett stängt hjärtchakra är rädda. De försöker dölja detta med en hård och stel fasad. De kan bli kritiska och elaka vilket leder till att andra människor avvisar dem vilket bara bekräftar deras behov av att skydda sig.

 

Ett vidöppet hjärtchakra kommer liksom det slutna att orsaka en del svårigheter. Man blir överkänslig och absorberar andras energier vilket kan vara fysiskt och psykiskt utmattande särskilt då det är frågan om aggressiva energier. När vi är överempatiska blir vi lyckliga när andra är lyckliga. Ledsna när andra är ledsna. Det egna jagets gränser suddas ut och man vet inte var jag börjar och du slutar. Medkänsla blir medlidande = mer lidande.

Läs mer i e-boken Chakra, 7 nycklar till verkig balans. 

 

Tillbaka

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49