FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

Frågor och svarHur arbetar ett medium?Vad är Clairvoyance? 

 

 

 

Halschakrat

Jag uttrycker min vilja på ett balanserat sätt!

Det femte chakrat, också kallat halschakrat, finns i området runt nacken och käkarna. Halschakrat vibrerar på samma frekvens som färgen ljusblå. Detta energicentrum speglar vår förmåga att kommunicera, vårt personliga uttryckssätt och de intentioner vi har för olika områden i livet.

Här handlar det om att ha en balanserad kommunikation med omvärlden. Att ha förmågan att höra och ta in andra människor liksom att kunna uttrycka sin egen personlighet. Om vi uttrycker oss på ett lyhört och balanserat sätt, undviker hårda och dömande ord har vi bra förutsättningar för att skapa harmoniska relationer till andra även då åsikterna ibland kan går isär. Utmaningen handlar om att behålla sin integritet samtidigt som man empatiskt tar till sig vad den andra uttrycker. En person med ett balanserat halschakra bryr sig om hur hans/hennes ord påverkar andra och kommer därför att uttrycka sig respektfullt. En person med ett balanserat halschakra har lätt för att kommunicera sina åsikter och förmår ställa rimliga krav både på sig själv och på andra.

 

Vårt sätt att uttrycka oss visar omvärlden vilka vi är, vad som är viktigt för oss och hur mycket ansvar vi är beredda att ta för våra liv. Människor inom yrkesgrupperna politiker, lärare och artister har oftast ett välutvecklat femte chakra som de kan bruka eller ibland missbruka beroende på vad de vill uppnå. De har ofta en stor påverkan på sina åhörare, elever och fans. De är inte ovanligt att artister och politiker har en stark karisma och drar till sig beundrarskaror som följer dem.

 

På en andlig nivå kan man säga en person med ett välutvecklat och balanserat halschakra förmår tona in sig på sin egen inre röst och kan även aktivera clairaudiensen (klarhörseln) och ta emot meddelanden från guider och änglar. När klarhörseln är fullt utvecklad kan man höra skillnad på sitt eget mentala tjatter och verkliga budskap. Om man vill aktivera de energier som finns i halschakrat till fullo kan man medvetet koppla sina beslut till hjärtat och vad som känns rätt. Konkret betyder det att vi slutar fråga andra människor vad de tycker om det vi gör eller beslutar i olika frågor och vänder oss till vårt ”Högre Jag” i stället.

Läs mer i e-boken Chakra, 7 nycklar till verkig balans.

 


Tillbaka

 

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49