FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop

Läs om Angel Therapy®

Vad är Clairvoyance?Frågor och svarHur arbetar ett medium? 

 

 

Wavy Gerber by Gay Waldman-Waldman Originals

Frågor och svar

 

Fråga:

Jag skulle tycka det var spännande och intressant att få en "läsning" men jag är rädd för att få höra obehagliga saker som t ex när jag ska dö eller om något otäckt kommer att hända mig eller mina närmaste. Vad brukar komma upp i en "läsning"?

Svar:

När jag arbetar så gör jag det utifrån att det som kommer upp är det som du behöver veta just då. Information om när någon kommer att dö får jag inte till mig. Syftet med en läsning är alltid att lyfta upp, inspirera och vägleda i olika frågor. Att skrämma människor är inte Änglarnas och Guidernas avsikt. Det ska vara till hjälp för dig att hitta din väg i livet. Det kan hända någon gång att en klient upplever något jag säger som obehagligt. Detta beror nästan alltid på att jag får upp något som personen försöker blunda för eller inte vill ta itu med.


Fråga:

Jag har tidigare fått medial rådgivning. En del förutsägelser stämde inte alls med det som sedan blev. Varför?

Svar:

Den vanligaste orsaken är att den information som mediet/kanalen får påverkas av hans/hennes ego. Detta händer även de bästa och mest renommerade siare någon gång. Orsaken kan t ex vara trötthet, rädsla eller fördomar. Det kan också vara så att själva ”sittningen” och det som kommer upp där påverkar klientens syn på sig själv och omvärlden så att klienten förändrar sitt beteende och därmed ändras resultatet i framtiden. Det som kommer upp i en läsning är en ögonblicksbild av ett troligt scenario som grundar sig på hur klienten tänker och känner just då. Det är oftast svårt att exakt tidsbestämma framtida händelser varför förutsägelser om framtiden kanske verkar inkorrekta till en början men visar sig falla in längre fram. Man måste komma ihåg att det är vår egen fria vilja som styr hur vårt liv artar sig. Det som är ödesbestämt syns tydligt i en läsning och kommer att infalla med mycket stor säkerhet.


Fråga:

Finns det ett ”öde” som är oundvikligt!

Svar:

Min personliga uppfattning är att ja det finns ett öde men det är inte oundvikligt. Jag tror att vi före själva födelsen kommer överens med våra Guider, Änglar och vår själsgrupp vad vår själ behöver lära och utveckla. Vi lägger upp en strategi med vissa avgörande händelser där själen så att säga får tillfälle att öva och lära. Detta kallar vi ödet. Våra Guider och Änglar kommer att göra allt för att påverka oss från den andra sidan. Det är deras uppgift att på olika sätt hjälpa oss att fullfölja vår plan och vår valda livsväg. Om vi inte vill finns det INGEN som kan tvinga oss. Vi väljer själva.


Fråga:

Vad händer med oss när vi dör?

Svar:

Själen separeras från den fysiska kroppen och börjar omedelbart vibrera på en högre frekvens.

Vi kommer "hem" och lever vidare i andevärlden där vi får träffar dem vi utvecklat starka band till. Av det jag upplevt i mina möten med den andra sidan blir man alltid mött av någon som man känner igen. Det verkar som om vi existerar i olika själsgrupper av likasinnade som oftast också väljer att komma till ett "jordeliv" tillsammans.


Fråga:

Vad är det för skillnad mellan ett medium och en synsk person?

Svar:

Ett medium etablerar en kontakt med andevärlden, en synsk person plockar upp information om de nu levande och deras liv. Medier är alltid också mer eller mindre synska men en synsk person behöver inte nödvändigtvis vara ett medium.


Fråga:

Hur kan jag veta om jag har änglar omkring mig?

Svar:

Alla människor har änglar omkring sig oavsett om de tror på dem eller inte. De finns överallt och hjälper oss hela tiden. De försöker kommunicera med oss på olika sätt. Genom att göra sig medveten om detta och lite träning kan alla människor lära sig att ta emot budskap som kan vara till hjälp i olika situationer.

Copyright © 2018 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49