FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

 

Clairsentience

Förmågan att uppleva och översätta känslor från andra

 

Clairsentience betyder klarkänsla, även kallad instinkt eller maggropskänsla. Clairsentience är att känna något som man vet är sant, men som kommer från en annan källa än det egna jaget. Clairsentience är troligen den absolut vanligast förekommande förmågan och något vi alla föds med. Den trickiga delen handlar om att lära sig hantera den och skydda sig från alla de känslointryck som kommer till en.

 

En klarkännande person kommer att känna andra människors känslor och likaså de känslor som andevärlden vill förmedla. Det kan vara en inre känsla så som glädje eller sorg men det kan också vara en yttre känsla. En plötslig och till synes oförklarlig temperaturförändring eller förändring i lufttrycket, en doft som kommer som från ingenstans, en känsla av att någon tar på en eller klappar en på håret när man ska sova är ganska vanliga upplevelser.

 

Clairsentienta människor är oftast starkt empatiska och blir ibland retade därför att omgivningen finner dem alltför känsliga eller t o m över-känsliga. I stället för att ”stänga ner” och förneka sin förmåga kan man lära sig att hantera och använda den på ett positivt sätt som är till hjälp för både en själv och andra. En klarkännande person måste främst för sin egen skull lära sig skillnaden mellan medkänsla och medlidande

 Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49