FB-ikon.png Insta-ikon.png Linked-in-ikon.png

Hem Om Branka Vägledning Events Intuitive Angel Messenger™ Blogg Shop
AMORGOS RESOR Änglar Chakra Medialitet Kontakt

Frågor och svarHur arbetar ett medium?Vad är Clairvoyance? 

 

 

Baschakrat

Grunda dig!

Många saker kan påverka om en människa känner sig i balans eller ur balans. En vanlig orsak till obalans är att man inte är stabil i det första chakrat, man är ogrundad. Symptom på detta kan till exempel vara att man har svårt att fokusera, tappar saker, överdriver sina problem eller kanske till och med skapar problem som inte finns. Ett obalanserat baschakra kan lämna dig med en känsla av att vara ovälkommen, ovärdig, oälskad och rädd. Oavsett om ditt baschakra är överaktivt eller underaktivt är det viktigt att du tar itu med det. Du kan se det som grunden till ett hus. Om grunden är instabil eller har sprickor och andra svagheter kommer resten av huset också att bli instabilt och i värsta fall falla sönder vid nästa storm.

Det är önskvärt att ha ett baschakra som är stabilt men inte fixerat eftersom vi behöver vara flexibla för omvärldens föränderlighet. Det handlar om att hitta en plats där du känner dig trygg med det du just nu har och har tillit till att du kan lösa de utmaningar som livet kommer att bjuda på i framtiden. Det är inte för mycket begärt att vi har tak över huvudet och mat på bordet. När våra grundläggande behov är hotade är det normalt att känna sig orolig och rädd. I preventivt syfte försöker många att kontrollera externa omständigheter, något som vi sällan kan göra. Det är bättre att försöka kontrollera interna omständigheter eftersom det är något vi alltid kan göra.

Läs mer i e-boken Chakra, 7 nycklar till verkig balans.

 

Tillbaka

Copyright © 2019 Branka Okeijn. Alla rättigheter reserverade. - Torsgatan 76, Stockholm - Tel.073-590 38 49